Tiket


Informační dotaz (RFI)
Požadavek na informace je nástroj, který používají obchodní týmy, aby pochopili dostupné možnosti řešení problému nebo dokončení úkolu. Dodavatelé reagují na RFI informacemi o svých produktech a službách. RFI jsou důležité, protože snižují slepá místa a umožňují vašemu týmu činit lepší rozhodnutí. Díky více informacím, které máte k dispozici, můžete porozumět trhu a získat lepší představu o otázkách, které si budete muset klást, když budete postupovat v procesu zadávání zakázek.

Požadavek na změnu (RFC)
Požadavek na změnu je formální žádost o provedení změny v systému IT, službě nebo infrastruktuře. Jedná se o dokument, který popisuje změnu, důvody této změny, hodnocení rizik změny a dopadu této změny na IT systém, službu a organizaci jako celek. Také určuje, jaké zdroje budou zapotřebí k provedení této změny. Proces žádosti o změnu je navržen tak, aby zajistil, že změny budou spravovány kontrolovaným a efektivním způsobem, čímž se minimalizuje riziko narušení a negativních dopadů na IT služby.

Defekt/Závada
Vada je chyba v kódování nebo logice, která způsobuje selhání programu nebo nesprávné/neočekávané výsledky. IT incident označuje neočekávanou událost, která naruší podnikové provozní procesy nebo sníží kvalitu služby.

More information
  • Files must be less than 32 MB.
  • Allowed file types: txt doc docx xls xlxs odt ods pdf jpg png avi mp4 mpeg.
Nízká - může nebo nemusí být opraveno vůbec
Střední - může být opraveno brzy
Urgentní - musí být okamžitě opraveno

Vertical Tabs